پروژه خودروهای برقی

No ratings yet. ">

پروژه خودروهای برقی

درخواست  شهرداری رشت در خصوص تعمیر و ارتقاء کیفیت اتوبوس های برقی، مبادرت به طراحی بهبود یافته مکانیزیم انتقال قدرت و سیستم تعلیق خودروی برقی نموده است.

خودروی برقی تعمیر شده در این موسسه و تحویل شده به شهرداری رشت

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ