ساخت و تعمیر گیربکس توربین های نیروگاه بادی منجیل

No ratings yet. ">

ساخت و تعمیر گیربکس توربین های نیروگاه بادی منجیل

به همت و تلاش مسئولین، اساتید و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی گیل رستم آباد، گیربکس های مدل ستاره ای، ستاره ای طبقه ای، اسپیرال، حلزونی و مستقیم را در این مجموعه تعمیر و بازسازی کردند.

این مجموعه توانایی ساخت و طراحی دوباره گیربکس، با تعداد دورهای متفاوت و تولید کننده انواع دنده های اسپیرال، حلزونی، مدولی، دیامترال و مخروطی داخلی می باشد.

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ