پروژه های در حال ساخت

No ratings yet. ">

پروژه های در حال ساخت

در خصوص سیستم مولد قدرت و انتقال قدرت در خودروهای  برقی،  پروژه استفاده آن در سایر وسایل نقلیه مانند دوچرخه، موتورسیکلت و ویلچر مورد بررسی و در صورت امکان اجرایی شدن آن با امکانات موجود در موسسه آموزش عالی گیل قرار گرفت. که با همت اساتید و دانشجویان کوشا بر روی وسایل مذکور نصب و با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت.

 

وسایل نقلیه آماده شده با سیستم انتقال قدرت و مولد قدرت برقی در این موسسه عبارتند از:

  • ویلچر برقی
  • موتور سیکلت برقی
  • دوچرخه برقی
  • سه چرخه برقی

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ