پروژه بهسازی، تعمیر و بازسازی گیربکسYaw نیروگاه بادی

No ratings yet. ">

پروژه بهسازی، تعمیر و بازسازی گیربکسYaw نیروگاه بادی

توجه به نیازهای منطقه و حوزه انرژی، بالاخص انرژی های نو و متعاقب درخواست نیروگاه بادی منجیل،تعمیر، طراحی و ساخت گیربکس های سیاره ای (خورشیدی) برای مکانیزمYaw  توسط واحد آموزشی ساخت و تولید پیگیری و تاکنون موفق به ارائه خدمات مورد درخواست شده است.

در این راستا، توسط اساتید و متخصصین با تجربه موسسه با موفقیت ، نمونه اولیه گیربکس سیاره ای (خورشیدی) Yaw نیروگاه بادی منجیل طراحی مجدد و ساخته شد که در حال حاضر در توربین های بادی منجیل نصب و در حال بهره برداری است.

اکنون سه دستگاه گیربکس سیاره ای ساخته شده این موسسه در نیروگاه بادی منجیل در حال بهره برداری است.

  • فعالیت های انجام شده در خصوص گیربکس های سیاره ای برای نیروگاه بادی منجیل عبارتند:
  • تعمیر 12 دستگاه گیربکس مدل 550 و 2 دستگاه مدل 500
  • ساخت سه دستگاه گیربکس مدل 550 و نصب بر روی نیروگاه بادی منجیل که از اردیبهشت سال96 در حال بهره برداری است.
  • تامین و تدارک برای ساخت 5 دستگاه گیربکس سیاره ای مدل 500 و  دستگاه گیربکس سیاره ای مدل 550

با توجه به توانمندی های موسسه آموزش عالی گیل و فعالیت های انجام شده، بهسازی، تعمیر و نوسازی گیربکس های Yaw نیز به این موسسه واگذار شده است.

 

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ